Javni prispevki

čl.1, osdt.2, ZU 165/2001, ZU 33/2013 (čl.1, odst.125, Z 124/2017)

2023

V zvezi z odločbo št. GRFVG-GEN-2023-0116079 z dne 27/02/2023, društvu Študijski center – Centro studi Melanie Klein (d.št. 90093590322) je bil dodeljen prispevek v višini 15.000,00€, v proračunskem letu 2023, s strani Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine – Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini, za izvajanje vzgojno-izobraževalnega in rekreacijskega programa v letu 2023 – Financiranje iz črke g), 12. odstavka 10. člena DZ 22/2022.

19/07/2023 – datum prejema plačila 12.000,00€, predujem v višini 80% dodeljenega prispevka


2022

V zvezi z odločbo št. 2879/AAL z dne 26/08/2022, društvu Študijski center – Centro studi Melanie Klein (d.št. 90093590322) je bil dodeljen prispevek v višini 30.000,00€, v proračunskem letu 2022, s strani Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine – Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini, v podporo vzgojnim storitvam, razvijanju kulturnih izmenjav in mladinskim dejavnostim – 9. odstavek, 18. člena DZ 26/2007.

19/09/2022 – datum prejema plačila 21.000,00€, predujem v višini 70% dodeljenega prispevka


V zvezi z odločbo št. 24477/GRFVG z dne 22/11/2022, društvu Študijski center – Centro studi Melanie Klein (d.št. 90093590322) je bil dodeljen prispevek v višini 15.000,00€, v proračunskem letu 2022, s strani Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine – Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini, za izvajanje popoldanskega varstva otrok, poletnih dejavnosti za otroke in mladostnike, ki hodijo v šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, vzgojno-izobraževalnih programov za ranljivejše skupine ljudi, poletnih središč, jezikovnih delavnic za otroke in odrasle, projekta za kulturno promocijo območja, tudi glede na povečanje nastalih stroškov zaradi ukrepov za zajezitev in obvladovanje širjenja okužbe s koronavirusom (COVID-19). – Financiranje iz 29. do 31. odstavka 9. člena DZ 171/2022 (Rebalans poračuna za leta 2022-2024).

  05/12/2022 – datum prejema plačila 12.000,00€, predujem v višini 80% dodeljenega prispevka


  2021

  V zvezi z odločbo št. 3383/AAL z dne 08/11/2021, društvu Študijski center – Centro studi Melanie Klein (d.št. 90093590322) je bil dodeljen prispevek v višini 30.000,00€, v proračunskem letu 2021, s strani Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine – Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini, v podporo vzgojnim storitvam, razvijanju kulturnih izmenjav in mladinskim dejavnostim – 9. odstavek, 18. člena DZ 26/2007.

  07/12/2021 – datum prejema plačila 21.000,00€, predujem v višini 70% dodeljenega prispevka


  V zvezi z odločbo št. 3975/AAL z dne 24/11/2021, društvu Študijski center – Centro studi Melanie Klein (d.št. 90093590322) je bil dodeljen prispevek v višini 15.000,00€, v proračunskem letu 2021, s strani Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine – Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini, za izvajanje popoldanskega varstva otrok, poletnih dejavnosti za otroke in mladostnike, ki hodijo v šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, vzgojno-izobraževalnih programov za ranljivejše skupine ljudi, poletnih središč, jezikovnih delavnic za otroke in odrasle, projekta za kulturno promocijo območja, tudi glede na povečanje nastalih stroškov zaradi ukrepov za zajezitev in obvladovanje širjenja okužbe s koronavirusom (COVID-19) – Financiranje iz 62. do 64.odstavka 9. člena DZ 13/2021 (Rebalans poračuna za leta 2021-2023)

  07/12/2021 – datum prejema plačila 12.000,00€, predujem v višini 80% dodeljenega prispevka

  24/08/2022 – datum prejema plačila 3.000,00€, ostanek v višini 20% dodeljenega prispevka


  2020

  V zvezi z odločbo št. 2859/AAL z dne 15.9.2020, društvu Študijski center – Centro studi Melanie Klein (d.št. 90093590322) je bil dodeljen prispevek v višini 13.750,00€, v proračunskem letu 2020, s strani Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine – Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini, v podporo vzgojnim storitvam, razvijanju kulturnih izmenjav in mladinskim dejavnostim – 9. odstavek, 18. člena DZ 26/2007.

  28/10/2020 – datum prejema plačila 9.625,00€, predujem v višini 70% dodeljenega prispevka

  18/10/2021 – datum prejema plačila 4.125,00€, ostanek v višini 30% dodeljenega prispevka